Facilitare comunitara

A se vedea Erata nr. 1

Pe lânga serviciile help-desk de birou, în exclusivitate în cadrul schemei de granturi mici a Programului, Operatorul de Program furnizeaza de asemenea servicii help-desk de teren, prin facilitare comunitara, activitate derulata pe perioada de pregatire a proiectelor ce urmeaza a fi depuse de Promotorii de Proiect în cadrul schemei de granturi mici. 

Prin furnizarea serviciilor de facilitare comunitara, Operatorul de Program tinteste urmatoarele obiective:

– sa faciliteze accesul tuturor actorilor locali interesati sa depuna un proiect în cadrul schemei de granturi mici (autoritatilor locale, în calitate de potentiali Promotori de Proiecte, comunitatii/lor de romi, în calitate de parteneri, altor factori locali) la informatiile si datele necesare pentru luarea unei decizii în cunostinta de cauza în ceea ce priveste depunerea unui proiect eligibil prin Mecanismul Financiar alSEE (servicii personalizate de tip help-desk, furnizate la nivel comunitar);

– sa ofere asistenta comunitatilor de romi interesate sa depuna un proiect, în procesul de evaluare a nevoilor, de stabilire a prioritatilor si de constituire a grupului de initiativa;

– sa sprijine actorii locali (în special autoritatile locale si comunitatile de romi) în încheierea de parteneriate relevante, cu scopul  de a creste impactul proiectului si sustenabilitatea acestuia;

– sa ofere suport PP si partenerilor sai în schitarea activitatilor proiectului si sa le ofere informatiile necesare în vederea elaborarii si depunerii proiectului (servicii help-desk de teren).

Serviciile de facilitare comunitara sunt furnizate exclusiv la cerere. Pot solicita servicii de facilitare comunitara exclusiv Promotorii de Proiect eligibili în cadrul schemei de granturi mici LOCAL, respectiv “unitatile administrativ-teritoriale ale comunelor sau a oraselor mici (sub 15.000 de locuitori) pe raza carora se afla comunitatea/ comunitatile de romi beneficiara/e, reprezentate de primar”.

Având în vedere ca un Promotor de Proiecte poate depune o singura propunere de proiect în cadrul schemei de granturi mici LOCAL, acesta poate beneficia de facilitare comunitara pentru pregatirea unui singur proiect.

Promotorii de Proiecte eligibili în cadrul schemei de granturi mici LOCAL pot depune cereri de facilitare comunitara doar dupa lansarea apelului de propuneri de proiecte LOCAL, respectiv începând cu data de 10.12.2013,  dar nu mai târziu de 26.01.2013, respectiv cel târziu cu 30 de zile calendaristice înaintea termenului limita anuntat pentru depunerea proiectelor în cadrul acestui apel de propuneri de proiecte (25.02.2013).

Cererea de facilitare comunitara se va redacta în limba româna. Formularul de cerere de sprijin prin facilitare comunitara poate fi descarcat de aici.

Pentru mai multe detalii privind furnizarea serviciilor de facilitare comunitara, va rugam sa consultati Ghidul solicitantului de facilitare comunitara, diponibil aici.

Erata nr. 1:

Pentru Apelul LOCAL, potentialii Promotori de Proiecte care au descarcat documentatia aferenta acestui Apel inainte de data de 23 decembrie 2013 sunt rugati sa aiba in vedere ca, dintr-o eroare, nu a fost precizata corect data  limita pentru depunerea cererilor de facilitare comunitara, respectiv data limita de depunere a propunerilor de proiecte aferente acestui apel. Ca urmare, se opereaza urmatoarea corectura in textul Ghidului solicitantului de facilitare comunitara, sectiunea 2.4. Când si cum se pot depune cererile de facilitare comunitara:

 “Promotorii de Proiecte eligibili în cadrul schemei de granturi mici LOCAL pot depune cereri de facilitare comunitara doar dupa lansarea apelului de propuneri de proiecte LOCAL, respectiv începând cu data de 10.12.2013, dar nu mai târziu de 26.01.2014, respectiv cel târziu cu 30 de zile calendaristice înaintea termenului limita anuntat pentru depunerea proiectelor în cadrul acestui apel de propuneri de proiecte (25.02.2014).”

Lista comunitatilor de romi care beneficiaza de servicii de facilitare comunitara in cadrul Programului CORAI

1. Comunitatea Bratulesti, localitatea Darmanesti, judetul Bacau

2. Comunitatea Cartierul Muzicantilor, localitatea Geoagiu, judetul Huneadora

3. Comunitatea Bacioiu, localitatea Corbasca, judetul Bacau

4. Comunitatea Coltau, localitatea Coltau, judetul Maramures

5. Comunitatea Pauleasca – Tufanu, localitatea Malureni, judetul Arges

6. Comunitatea Gulia, localitatea Dolhasca, judetul Suceava

7. Comunitatea Satu Nou, localitatea Negoi, judetul Dolj

8. Comunitatea Petculesti, localitatea Gradinari, judetul Olt

9. Comunitatea Piriu de Pripor, localitatea Godinesti, judetul Gorj

10. Comunitatea Danetii-Tarmure, localitatea Teius, judetul Alba

11. Comunitatea Valea Verde, localitatea Polovragi, judetul Gorj

12. Comunitatea Punctul Tiganie, localitatea Viperesti, judetul Buzau

13. Comunitatea Mahala, localitatea Tismana, judetul Gorj

14. Comunitatea Temelia, localitatea Gura Vaii, judetul Bacau

15. Comunitatea La Baraci, localitatea Ocna Mures, judetul Alba

16. Comunitatea Marza, localitatea Salcuta, judetul Dolj

17. Comunitatea Ciohorani, localitatea Ciohorani, judetul Iasi

18. Comunitatea Valea Lungului, localitatea Breasta, judetul Dolj

19. Comunitatea Pe deal, localitatea Cizer, judetul Salaj

20. Comunitatea Lunca, localitatea Osesti, judetul Vaslui

21. Comunitatea P10, localitatea Copsa Mica, judetul Sibiu

22. Comunitatea Valea Manastirii, localitatea Titesti, judetul Arges

23. Comunitatea Sat Nou, localitatea Dragos-Voda, judetul Calarasi

24. Comunitatea Zmeu, localitatea Lungani, judetul Iasi

25. Comunitatea Grajduri, localitatea Grajduri, judetul Iasi

26. Comunitatea Palamida, localitatea Valea Seaca, judetul Bacau

27. Comunitatea Turbata, localitatea Tudora, judetul Botosani

28. Comunitatea Paraul Gruiului, localitatea Zlatna, judetul Alba

29. Comunitatea Bozgani, localitatea Tiha Bargaului, judetul Bistrita-Nasaud

30. Comunitatea Toropolesti, localitatea Buda, judetul Buzau

31. Comunitatea UMTF, localitatea Vinatori-Neamt, judetul Neamt

32.Comunitatea Margineanu, localitatea Mihailesti, judetul Buzau

33. Comunitatea Cilibia, localitatea Cilibia, judetul Buzau

34. Comunitatea Mlajarie, localitatea Homocea, judetul Vrancea

35. Comunitatea Strada Dumbravei, localitatea Cimpeni, judetul Alba

36. Comunitatea Pomul Verde, localitatea Calvini, judetul Buzau

37. Comunitatea Dalas, Veseus, localitatea Jidvei, judetul Alba

38. Comunitatea Holm, localitatea Miroslovesti, judetul Iasi

39. Comunitatea Ionele, localitatea Urzicuta, judetul Dolj

40. Comunitatea Ponorata, localitatea Coroieni, judetul Maramures

Rate this post

Leave a Comment