Intrebari si Raspunsuri

FRDS face mentiunea ca in cadrul serviciului de Help Desk, fie ca este vorba despre raspunsuri la intrebari prin telefon sau e-mail, solicitantii nu pot primi de la expertii FRDS mai mult decat simple clarificari si ajutor/ghidare in sensul intelegerii documentatiei aferente apelurilor. In acest sens, FRDS mentioneaza ca serviciul de Help Desk nu realizeaza … Read more

Rezultate

RO10 “Copii şi tineri aflați în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale” — APELUL COERENT PROIECTE CONTRACTATE IN CADRUL APELULUI COERENT PEH005 Asociatia Maini Intinse Doi la puterea Noi PEH008 C.J.Dambovita Egalitate in diversitate PEH009 Asociatia Institutul pentru Politici Publice PEH010 Asistenta si Programe … Read more

Apelul Local

In perioada 9-10 iulie 2015, la Sinaia (jud. Prahova), a avut loc, la initiativa FRDS, cea de-a doua intalnire de retea a Promotorilor de Proiect cu proiecte finantate in cadrul Apelului Local, parte a Programului RO10-CORAI. Intalnirea, la care au participat reprezentantii a 23 de proiecte, a facilitat schimbul de experienta intre participanti si prezentarea de bune practici in implementarea de proiecte … Read more

Facilitare comunitara

A se vedea Erata nr. 1 Pe lânga serviciile help-desk de birou, în exclusivitate în cadrul schemei de granturi mici a Programului, Operatorul de Program furnizeaza de asemenea servicii help-desk de teren, prin facilitare comunitara, activitate derulata pe perioada de pregatire a proiectelor ce urmeaza a fi depuse de Promotorii de Proiect în cadrul schemei … Read more

Despre

Programul RO10 “Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale” (CORAI), finanţat prin intermediul Granturilor SEE, are ca obiective principale îmbunătăţirea situaţiei copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc social (cu o atenţie specială acordată populaţiei de etnie romă), respectiv dezvoltarea de iniţiative menite … Read more