Apelul Local

In perioada 9-10 iulie 2015, la Sinaia (jud. Prahova), a avut loc, la initiativa FRDS, cea de-a doua intalnire de retea a Promotorilor de Proiect cu proiecte finantate in cadrul Apelului Local, parte a Programului RO10-CORAI. Intalnirea, la care au participat reprezentantii a 23 de proiecte, a facilitat schimbul de experienta intre participanti si prezentarea de bune practici in implementarea de proiecte … Read more

Facilitare comunitara

A se vedea Erata nr. 1 Pe lânga serviciile help-desk de birou, în exclusivitate în cadrul schemei de granturi mici a Programului, Operatorul de Program furnizeaza de asemenea servicii help-desk de teren, prin facilitare comunitara, activitate derulata pe perioada de pregatire a proiectelor ce urmeaza a fi depuse de Promotorii de Proiect în cadrul schemei … Read more

Despre

Programul RO10 “Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale” (CORAI), finanţat prin intermediul Granturilor SEE, are ca obiective principale îmbunătăţirea situaţiei copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc social (cu o atenţie specială acordată populaţiei de etnie romă), respectiv dezvoltarea de iniţiative menite … Read more