Ştiri Ştiri

100 de proiecte, peste 50.000 de beneficiari

Bilantul Programului RO10 "Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si...

Specialisti, practicieni si activisti reuniti la Conferinta Internationala "Breaking the circle of Roma exclusion"

Conferinta Internationala "Breaking the circle of Roma exclusion" a reusit, gratie numelor...

Conferinta Internationala "Breaking the circle of Roma exclusion", un real cadru de dezbatere pe tematica incluziunii romilor

Conferinta Internationala "Breaking the Circle of Roma Exclusion" a fost un eveniment...

Relatii Bilaterale Masura A Relatii Bilaterale Masura A

Fondul pentru Relatii Bilaterale, Apel Masura A: Lista cererilor de finantare depuse

LISTA CERERILOR DE FINANTARE DEPUSE

Data

inregistrarii cererii

Aplicant

Numele potentialului partener din Statele donatoare

Ţara de origine a potentialului partener

Stadiul evaluarii cererii

Bugetul aprobat (EUR)

Numarul contractului de finantare

30.01.2014

Oficiul Roman pentru Adoptii

Verdens Barn (VB)/ Children of the World (CWN)

Norvegia

Aprobat

3.270

Contract nr.1/R.B. - M.A. din 05.02.2014

04.02.2014

Fundatia EOS - Education for An Open Society

Símenntunarmiðstöð Vesturlands

Islanda

Aprobat

3.000

Contract nr.2/R.B. - M.A. din 20.02.2014

25.04.2014 Fundatia Romanian Angel Appeal (RRA) Umsjonarfelag Einhverfra Islanda Aprobat 3.000 Contract nr. 3/ R.B. – M.A. din 9.05.2014
29.04.2014 Inspectoratul Scolar Judetean Harghita - - Respins 3.000 -
30.04.2014 Centru de Resurse pentru Organizatiile Non-profit din Oltenia C.R.O.N.O. Institute of Sociology, Political Science and Community Planning, Faculty for Humanities, Social Sciences and Education, University of Tromso - The Norwegian Arctic University Norvegia Aprobat 3.000 Contract nr. 4/R.B. – M.A. din 9.05.2014

Prelungire termenul limita aferent depunerii de aplicatii pentru Apel Masura A (08.04.2014)

Avand in vedere numarul redus de cereri de finantare pentru relatii bilaterale depuse pana in prezent, FRDS a decis prelungirea termenului limita de depunere a cererilor de finantare pentru relatii bilaterale aferente Masurii (a) pana la data de 25 aprilie 2014. Reamintim ca Fondul pentru Relatii Bilaterale aferent Masurii (a) este de 120.000 de Euro, din care pot fi finantate cel putin 40 de cereri de finantare pentru relatii bilaterale. In cadrul apelului aferent Fondului pentru Relatii Bilaterale entitatile eligibile din România si din Statele donatoare pot primi pâna la 5.000 de euro pentru organizarea de activitati comune în scopul perfectarii unui acord de cooperare, a unui acord de parteneriat si/sau pentru pregatirea si depunerea în parteneriat a unui proiect în cadrul Apelului de propuneri de proiecte Coerent.

Prezentare Masura A - Apel

Potentialii Promotori de Proiect eligibili din România sau entitatile din Statele donatoare care sunt eligibile, ca parteneri, sa depuna proiecte în cadrul unui apel de propuneri de proiecte deschis în cadrul Programului si sunt interesate sa dezvolte relatii de cooperare în domeniile vizate prin Program si sa depuna un proiect în parteneriat în cadrul respectivului apel de propuneri de proiecte, pot primi fonduri (într-un anumit cuantum) pentru organizarea de activitati comune în scopul perfectarii unui acord de cooperare, a unui acord de partneriat si/sau pentru pregatirea si depunerea în parteneriat a unui proiect în cadrul respectivului apel de propuneri de proiecte.

Potrivit Planului privind utilizarea fondurilor pentru relatii bilaterale, aprobat de Statele donatoare,valoarea totala a fondurilor alocate prin Program Masurii (a) este de 120.000 de euro, acoperind costurile aferente unui numar de cca. 40 de cereri de finantare. Distributia fondurilor pe apeluri de proiecte este urmatoarea:

  • pentru apelul de propuneri de proiecte "Local" (schema de granturi mici) sunt disponibili 15.000 de euro, acoperind costurile aferente unui numar de cca. 5 cereri de finantare;
  • pentru apelul de propuneri de proiecte "Sinergii pentru viitor - copii la risc" sunt disponibili 30.000 de euro, acoperind costurile aferente unui numar de cca. 10 cereri de finantare;
  • pentru apelul de propuneri de proiecte "Sinergii pentru viitor - tineri la risc" sunt disponibili 30.000 de euro, acoperind costurile aferente unui numar de cca. 10 cereri de finantare;
  • pentru apelul de propuneri de proiecte "Coerent" sunt disponibili 45.000 de euro, acoperind costurile aferente unui numar de cca. 15 cereri de finantare.

Daca va fi necesar, Operatorul de Program va realoca parte din fondurile alocate Masurii (a) fie între cele 4 apeluri, fie catre Masura (b), în functie de dimensiunea financiara a cererilor primite/ aprobate în cadrul fiecarui apel (de exemplu, fondurile nealocate în cadrul unui apel vor fi redistribuite proportional urmatoarelor apeluri sau Masurii (b)).

Aplicantii eligibili pot depune cereri de finantare în cadrul Masurii (a) începând cu data de 13 decembrie 2013. Apelul de propuneri este unul continuu, urmând a fi închis la data de 25 aprilie 2014, ora 15:00.

Atentie:Având în vedere ca cererile de finantare pentru relatii bilaterale vor viza pregatirea de proiecte eligibile în cadrul celor 4 apeluri de propuneri de proiecte organizate prin Program si ca aceste 4 apeluri au termene limita de depunere a proiectelor diferite, si în cadrul apelului aferent Masurii (a) au fost stabilite termene intermediare de depunere a cererilor de finantare, în cazul fiecarui apel de propuneri de proiecte. Acestea au fost stabilite la un interval de cca. 30 zile calendaristice de la data lansarii fiecarui apel de propuneri de proiecte, în asa fel încât aplicantii sa aiba la dispozitie suficient timp (cel putin o luna de la data aprobarii cererii) pentru a derula activitatile bilaterale propuse si a depune proiectul în parteneriat cu cel putin o entitate din Statele donatoare, la termenul limita al apelului de propuneri de proiecte.

În acest sens, au fost stabilite ca termene limita intermediare de depunere a cererilor de finantare pentru Masura (a)urmatoarele date:

  • 13 ianuarie 2014, în cazul cererilor de finantare care vizeaza pregatirea si depunerea unui proiect în parteneriat în cadrul apelului de propuneri de proiecte "Local", programat a fi lansat la data de 10 decembrie 2013, cu data limita de depunere 25 februarie 2014
  • 31 ianuarie 2014 (termenul de 17 ianuarie 2014 a fost modificat conform Corrigendum no.2), în cazul cererilor de finantare care vizeaza pregatirea si depunerea unui proiect în parteneriat în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte "Sinergii pentru viitor", programate a fi lansate la data de 17 decembrie 2013, cu data limita de depunere 10 martie 2014
  • 25 aprilie 2014, în cazul cererilor de finantare care vizeaza pregatirea si depunerea unui proiect în parteneriat în cadrul apelului de propuneri de proiecte "Coerent", lansat la data de 17 martie 2014, cu data limita de depunere 19 mai 2014.

Apelul pentru fonduri pentru relatii bilaterale va putea fi închis si mai devreme (dar doar pe durata apelului "Coerent"), în masura în care toate fondurile (inclusiv cele realocate, daca e cazul) aferente Masurii (a), inclusiv cele alocate apelului  "Coerent", au fost atribuite deja.

Ghidul aplicantului pentru fondurile bilaterale alocate Masurii (a) 

Corrigendum no. 1

Corrigendum no. 2

Formularul cererii de finantare

Declaratie de eligibilitate

Acord de parteneriat (model)