News News

100 de proiecte, peste 50.000 de beneficiari

Bilantul Programului RO10 "Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si...

International Conference "Breaking the circle of Roma exclusion", October 3-4, 2017, in Bucharest - EEA Grants & RO10 Programme

The Romanian Social Development Fund as Programme Operator of the Programme RO10 – "Children...

Specialisti, practicieni si activisti reuniti la Conferinta Internationala "Breaking the circle of Roma exclusion"

Conferinta Internationala "Breaking the circle of Roma exclusion" a reusit, gratie numelor...

Intrebari si Raspunsuri Apelul Coerent Intrebari si Raspunsuri Apelul Coerent

Intrebarea 1: Daca unul dintre parteneri este o entitate din republica Moldova, poate fi semnat acordul de parteneriat in locul anexelor 6 si 7?

Raspuns: In conformitate cu cerintele apelului, semnarea anexelor 6 si 7 este obligatorie.


Intrebarea 2: Serviciile de consultanta (de exemplu, pentru scrierea proiectului) pot fi subcontractate?

Raspuns: Subcontractarea este permisa in cadrul proiectelor, dar cheltuielile contractate/ efectuate inainte de depunerea proiectului, pentru elaborarea cererii de finantare sau a documentelor obligatorii la depunere nu sunt eligibile si nu se deconteaza/ ramburseaza.


Intrebarea 3: Un ONG in cate proiecte poate fi PP si partener la nivelul intregului Program CORAI?

Raspuns: Textul apelului Coerent explica faptul ca "un PP poate sa trimita o singura aplicatie in cadrul acestui apel. La nivelul Programului, acelasi PP poate primi finantare pentru maximum doua proiecte". Cum in cadrul Programului au fost planificate 4 apeluri, inseamna ca, in calitate de Promotor de Proiect, o entitate eligibila poate depune in total 4 proiecte in cadrul Programului, cate unul pe fiecare apel, dar nu va primi finantare decat pentru maxim doua proiecte. Pe de alta parte, la sectiunea Parteneriat local, se specifica faptul ca "o entitate eligibila poate fi partener de proiect in maxim doua proiecte depuse in cadrul prezentului apel si in cel mult trei proiecte depuse in cadrul Programului (de fiecare data cu o echipa distincta de experti)."


Intrebarea 4: Avand in vedere ca proiectul incurajeaza parteneriatele, in cazul acestui apel, inclusiv cu tari de granita, beneficiari ai proiectelor/ grup tinta pot fi inclusiv specialisti/ grupuri vulnerabile din alte tari partenere, sau doar cei din Romania? In indicatorul de minim 100 de persoane se incadreaza doar persoanele din Romania sau si cele din tarile partenerilor de proiect?

Raspuns: Apelul Coerent sprijina dezvoltarea initiativelor menite sa reduca inegalitatile la nivel national, prin masuri locale si regionale si sa imbunatateasca masurile de combatere a discriminarii/ excluziunii sociale a cetatenilor romani care fac parte din grupuri vulnerabile la excluziune sociala sau economica. Numarul minim de beneficiari prevazut in apel vizeaza toate grupurile tinta eligibile, enuntate la sectiunea "Eligibilitatea grupurilor tinta si a beneficiarilor", la pag. 5 din Apel.  In ceea ce priveste statutul beneficiarilor, se va avea in vedere urmatoarele diferentieri: (1) in ceea ce priveste grupul tinta "persoane apartinand grupurilor vulnerabile, care se confrunta cu discriminarea si/ sau excluziunea sociala" vor fi considerati beneficiari eligibili exclusiv cetateni romani care indeplinesc conditiile de vulnerabilitate stabilite in cadrul proiectului. Din acest punct de vedere,  in cazuri justificate se pot derula activitati cu beneficiari eligibili, cetateni romani care se afla pe teritoriul tarilor donatoare sau beneficiare in perioada derularii proiectului (de exemplu: emigranti romi, copii victime ale traficului de fiinte umane etc.); (2) in ceea ce priveste celelalte categorii de grupuri tinta (factori de decizie/ specialisti/ experti/ membri/ reprezentanti ai unor entitati juridice etc.) vor fi considerati beneficiari eligibili exclusiv reprezentanti ai unor persoane juridice romanesti, recunoscute oficial si înregistrate in România, interesate sa initieze sau sa sprijine incluziunea sociala si economica a grupurilor vulnerabile. Indiferent de situatie, costurile alocate activitatilor cu beneficiarii proiectului trebuie sa respecte toate conditiile de eligibilitate, sa respecte principiile de proportionalitate si necesitate pentru proiect, sa urmareasca cu prioritate relevanta pentru obiectivele apelului, atingerea obiectivelor si rezultatelor proiectului, urmand principiile economiei, efectivitatii si eficientei.


— 4 Items per Page
Showing 1 - 4 of 9 results.