News News

100 de proiecte, peste 50.000 de beneficiari

Bilantul Programului RO10 "Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si...

Specialisti, practicieni si activisti reuniti la Conferinta Internationala "Breaking the circle of Roma exclusion"

Conferinta Internationala "Breaking the circle of Roma exclusion" a reusit, gratie numelor...

Conferinta Internationala "Breaking the circle of Roma exclusion", un real cadru de dezbatere pe tematica incluziunii romilor

Conferinta Internationala "Breaking the Circle of Roma Exclusion" a fost un eveniment...

I. Asistenta sociala

1. Metodologie de lucru in asistenta sociala privind furnizarea de servicii din sfera îngrijirilor paliative către copii şi tineri diagnosticaţi cu boli ameninţătoare de viaţă - Asociatia Lumina
 

II. Educatia adultilor

1. Modalitati de lucru cu copiii aflati in situatii de risc - Manualul cursantului - SPAS Baia Mare

2. Ghid de bune practici pentru parinti si profesori privind educatia copiilor - Primaria Muncipiului Bistrita

3. Ghidul parintilor - Centru pilot si retea pentru incluziunea si siguranta copiilor din Brasov - Scoala gimnaziala nr.12 Brasov

4. Ghid pentru siguranta elevilor din Scoala Gimnaziala nr.12 Brasov - Centru pilot si retea pentru incluziunea si siguranta copiilor in scolile din Brasov

5. Suport de curs pentru formatori - Scoala Gimnaziala nr.12 Brasov

6. Ghid de comunicare cu copiii aflati in situatii de risc - DGASPC Mures

7. Ghid metodologic de actiune/interventie in situatii de risc pentru copil - DGASPC Mures

8. Culegere de activitati de interventie pentru parinti - Centru multifunctional social - Primaria comunei Verguleasa, jud. Olt

9. Programe educationale si de consiliere pentru prevenirea abandonului scolar in judetul Vaslui - Ateliere pentru parinti - Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui

10. Programe educationale si de consiliere pentru prevenirea abandonului scolar in judetul Vaslui - Suport de curs pentru cadre didactice - Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui

11. Brosura de prezentare - Initierea de grupuri locale de Educatie parentala nonformala si transfer multiregional de bune practici pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor si tinerilor aflati in situatii de risc familiale - GLEP - Universitatea Stefan cel Mare, Suceava

12. Ghid de transfer de bune practici pentru accesul grupurilor vulnerabile din comunitati defavorizate /izolate la programe de educatie parentala - Instrumente si solutii dezvoltate - Universitatea Stefan cel Mare, Suceava

13. Analiza studii de caz - comunitati defavorizate /izolate, familii defavorizate si copii aflati in situatii de risc - Universitatea Stefan cel Mare, Suceava

14. Principii transversale si obiective orizontale abordate in cadrul proiectului "Initierea de grupuri locale de Educatie parentala nonformala si transfer multiregional de bune practici pentru promovarea incluziunii sociale a copiilor si tinerilor aflati in situatii familiale de risc - GLEP." - Universitatea Stefan cel Mare, Suceava

15. Ghid practici actuale: Servicii suport pentru copii cu parinti plecati in strainatate - Universitatea Stefan cel Mare, Suceava

16. Grile actuale pentru asistarea grupurilor vulnerabile - Beneficiari din sistemul public - Universitatea Stefan Cel Mare, Suceava

17. Metodologie de lucru pentru reducerea discriminarii si imbunatatirea accesului persoanelor defavorizate la servicii publice - Universitatea Stefan cel Mare, Suceava

18. Manualul familiei de suflet - Consiliul Judetean Cluj

19. Ghid pentru siguranta elevilor din Scoala Gimnaziala nr. 12 Brasov - Scoala Gimnaziala nr 12, Brasov

III. Educatia incluziva

1. Brosura de prezentare a Scolii gimnaziale speciale, centru de resurse si documentare - Consiliul Judetean Cluj

2. Brosura de prezentare - Centru Scolar pentru Educatie Incluziva - Consiliul Judetean Cluj

3. Brosura de prezentare - Scoala gimnazial speciala DEJ - Consiliul Judetean Cluj

4. Brosura de prezentare - Gradinita speciala - Consiliul Judetean Cluj

5. Brosura de prezentare - Scoala Gimnaziala Speciala Huedin - Consiliul Judetean Cluj

6. Brosura de prezentare - Liceul Special pentru Deficienti de Vedere - Consiliul Judetean Cluj

7. Brosura de prezentare - Liceul Tehnologic Special pentru Deficienti de Auz - Consiliul Judetean Cluj

8. Brosura de prezentare - Scoala Gimnaziala Speciala Transilvania Baciu - Consiliul Judetean Cluj

9. Brosura - "Lectia" despre discriminare pe intelesul tau - Consiliul Judetean Cluj

10. Brosura de prezentare proiect - "O lume noua, vesela pentru fiecare copil cu nevoi speciale" - Consiliul Judetean Cluj

11. Manual de jocuri si activitati non-formale cu scop psihosocial - Asociatia Catalactica

12. Manual de formare pentru lucratori cu copii vulnerabili - Asociatia Catalactica

13. Buletin informativ electronic nr.1 - Dialog VIP, Voluntariat, Initiative, Profesionalism - DGASPC Ialomita

14. Buletin informativ electronic nr.2 - Dialog VIP, Voluntariat, Initiative, Profesionalism - DGASPC Ialomita

15. Buletin informativ electronic nr.3 - Dialog VIP, Voluntariat, Initiative, Profesionalism - DGASPC Ialomita

16. Buletin informativ electronic nr.4 - Dialog VIP, Voluntariat, Initiative, Profesionalism - DGASPC Ialomita

17. Ghid pentru cadre didactice - Integrarea scolara si non-discriminarea copilului aflat in sistemul de protectie - DGASPC Ialomita

18. Ghid pentru educatorii din servicii rezidentiale - Integrarea scolarasi non-discriminarea copilului aflat in sistemul de protectie - DGASPC Ialomita

19. Ghid pentru cadre didactice VIP - Integrarea scolara si non-discriminarea copilului aflat in sistemul de protectie - DGASPC Ialomita

20. Ghid pentru educatorii din servicii rezidentiale, VIP - Integrarea scolara si non-discriminarea copilului aflat in sistemul de protectie - DGASPC Ialomita

IV. Educatie pentru copii si tineri

1. Ghid pentru incurajarea reactiilor pozitive - Abordarea pozitiva a comportamentelor copiilor - Inspectoratul Scolar Judetean Iasi

2. Ghid pentru incurajarea reactiilor pozitive - Participarea copilului - Ghid pentru cadre didactice - Inspectoratul Scolar Judetean Iasi

3. Brosura informativa - Consiliere si formare pentru dezvoltarea tinerilor din medii vulnerabile - Asociatia Romana de Consiliere si Sprijin-ARCS

4. Ghid de bune practici - Consiliere si formare pentru dezvoltarea tinerilor din medii vulnerabile - Asociatia Romana de Consiliere si Sprijin

5. Culegere activitati de interventie - Centru multifunctional din comuna Verguleasa, jud. Olt - Primaria comunei Verguleasa, jud.Olt

6. Ghid de suptavietuire in liceu - Fundatia Estuar

7. Ghid privind furnizarea serviciilor integrate catre tinerii aflati in situatii de risc intr-un Centru Social Multifunctional - Inspectoratul Scolar Judetean

8. Studiu privind analiza pietei muncii din perspectiva nevoilor de competente si deprinderi necesare angajatorilor pentru tinerii angajati - Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui

9. Studiu de evaluare a impactului programelor educationale si de consiliere pentru prevenirea abandonului scolar - Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui 

V. Educatie prin cultura

Ghid "Doi la puterea noi"- Metode nonformale in activitatile de socializare - Teatru de papusi - Asociatia Maini Intinse

VI. Antreprenoriat social

1. Suport de curs - Agricultura si cresterea animalelor - SOS Satele Copiilor Romania

2. Suport de curs - Competente antreprenoriale - SOS satele Copiilor Romania

3. Suport de curs - Dezvoltare personala - SOS Satele Copiilor Romania

4. Suport de curs - Educatie financiara - SOS Satele Copiilor Romania

5. Suport de curs - Educatie pentru sanatate - SOS Satele Copiilor Romania

VII. Discriminare

1. Ghid antidiscriminare pentru autoritatile locale in vederea sprijinirii victimelor discriminarii - ADPSE Catalactica

2. Ghid antidiscriminare pentru organizatii neguvernamentale in vederea sprijinirii victimelor discriminarii - ADPSE Catalactica

3. Suport de curs - Metode si tehnici de combatere a discriminarii - ADPSE Catalactica

4. Discriminarea - Factor de risc in incluziunea sociala a tinerilor NEET - ADPSE Catalactica

5. Suport de curs - Proiectia victimelor violentei in legislatia din Romania. Aspecte de gen privind victima violentei si violentei in familie. Resurse institutionale si bune practici in comunitate - IML Iasi

6. Suport de curs - Suportul victimelor violentei prin abordarea discriminarii multiple -IML Iasi

7. Suport de curs - Vulnerabilitate si factori de risc - IML Iasi

8. Ghid de prevenire a discriminarii grupurilor vulnerabile adresat autoritatilor locale - Discriminarea in accesul la serviciile publice - Primaria Mun. Alba Iulia

9. Raport de cercetare - Studiu privind perceptia discriminarii in randul grupurilor vulnerabile din Alba Iulia - Primaria Mun. Alba Iulia

10. Nediscriminarea in sistemul educational - exemple de bune practici la nivel european - Consiliul National de Combatere a Discriminarii

11. Raport calitativ - Roma and hungarians perspective regarding discrimination in Romania - Consiliul National de Combatere a Discriminarii

12. Raport calitativ - Perspectiva romilor si a maghiarilor asupra discriminarii in Romania - Consiliul National de Combatere a Discriminarii

13. Research Report - Perceptions and attitudes towards discrimination - Consiliul National de Combatere a Discriminarii

14. Raport de cercetare - Perceptii si atitudini ale populatiei Romaniei fata de Strategia nationala de prevenire si combatere a discriminarii - Consiliul National de Combatere a Discriminarii

15. Suport de curs 1 - Sesiune de formare in domeniul nediscriminarii si egalitatii de sanse - Consiliul National de Combatere a Discriminarii

16. Suport de curs 2 - Sesiune de formare in domeniul nediscriminarii si egalitatii de sanse - Consiliul National de Combatere a Discriminarii

17. Cercetare privind modul in care cadrul legislativ si practicile scolare sprijina combaterea discriminarii si excluziunii sociale a copiilor cu cerinte educationale speciale - Fundatia Dezvoltarea Popoarelor

18. Metodologie privind combaterea discriminarii si excluziunii scolare a copilului si tanarului cu cerinte educationale speciale prin colaborare si interventie multidisciplinara -  Fundatia pentru Dezvoltarea Popoarelor

19. Toolkit multimedia resursa pentru profesori - Fundatia pentru Dezvoltarea Popoarelor

20. Ghid pentru experti in egalitatea de sanse - Invata pentru a-i sprijini pe altii! - Asociatia sanse Egale pentru Fiecare, Craiova

VIII. Incluziune sociala

1. Compendiu de bune practici in domeniul incluziunii sociale - Agentia Nationala a Functionarilor Publici (ANFP)

2. Studiul de identificare a nevoilor grupurilor defavorizate, cu risc de marginalizare si excluziune sociala - ANFP

3. Toolkit pentru Comisiile Judetene privind Incluziunea Sociala - ANFP

4. Manual de bune practici al proiectului United Networks - initiativa integrata pentru incluziunea sociala a comunitatilor marginalizate - Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca

5. United Networks - integrated initiative for the social inclusion of marginalized communities projects' Handbook of Good Practices - Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca

6. Raport de cercetare - Situatia sociala si economica a comunitatilor marginalizate din comunele Panet (Mures), Simonesti (Harghita) si Ojdula (Covasna). Rezultatele anchetelor sociologice realizate in noiembrie - decembrie 2015 - Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca

7. Raport de cercetare - Profilul social al comunelor si oraselor mici din judetele Covasna, Harghita si Mures. Cartografierea multidimensionala a deprivarii si resurselor locale - Universitatea Babes-Bolyai, Cluj - Napoca

8. The Social Profile of the villages and small towns of Covasna, Harghita ans Mures counties. Multidimensional social mapping of deprivation and local resources - Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca

9. Brosura - Drumul catre reintegrare - Asociatia Alternative Sociale

10. Ghid de lucru intre institutiile din judetul Iasi - Reintegrarea in comunitate a fostilor detinuti - Asociatia Alternative Sociale

IX. Locuri de munca

1. Brosura - Centrul de resurse pentru tinerii in situatii de risc - DGASPC Bacau

2. Ghid de orientare vocationala - DGASPC Bacau

3. Ghid pentru tinerii aflati in cautarea unui loc de munca - DGASPC Bacau

4. Final Report - Impact Study - Social and professional inclusion of youth at risk ISOSTUD - Asociatia Tineri pentru Europa de Maine

5. Raport Final - Studiu de impact "Incluziunea sociala si profesionala a tinerilor aflati in situatii de risc" ISOSTUD - Asociatia Tineri pentru Europa de Maine

6. Tineri pentru viitor - Angajare asistata - DGASPC Harghita

7. Tineri pentru viitor - Angajare asistata (in limba maghiara) - DGASPC Harghita

8. Suport de curs - Curs de instruire non-formala perfectionare in asistenta sociala autorizat de Colegiul asistentilor sociali - SOS Satele Copiilor Romania

9. Suport de curs - Curs de initiere autorizat ANC pentru ocupatia de lucrator social - SOS Satele Copiilor Romania

X. Sanatate

1. Pliant - Spune DA pentru sanatatea ta! - Consiliul Judetean Neamt

2. Brosura de informare - Liceul Tehnologic Special "Samus" Cluj Napoca, Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Gherla, Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Jucu - Fundatia ESTUAR

3. Brosura - Inovare prin actiuni de integrare a tinerilor cu nevoi speciale - Fundatia ESTUAR

4. Brosura - Inovare prin actiuni de integrare a tinerilor cu nevoi speciale (in limba maghiara) - Fundatia ESTUAR

5. Carnetul de punctaj al sportivului - MOTIVATION, Romania

6. Ghidul utilizatorului de scaun rulant - MOTIVATION, Romania

7. Brosura - Sportivi Sanatosi, H2O -  MOTIVATION, Romania

8. Brosura - Sportivi Sanatosi, Give me 5 - MOTIVATION, Romania

9. Brosura - Sportivi Sanatosi, Oase sanatoase - MOTIVATION, Romania

10. Brosura - Sportivi Sanatosi, Protectia solara - MOTIVATION, Romania