Ştiri Ştiri

Extending the deadline for enrollment in study visits: Sharing experiences in Romania for future bilateral cooperation

The Romanian Social Development Fund (RSDF) is organizing two study visits in Romania for...

Apel deschis pentru participare: Schimb de experiență în România pentru viitoare colaborări bilaterale

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) organizează două vizite de studiu în România...

Înapoi

Vizita de studiu in Oslo, Norvegia, in perioada 2-6 mai 2017

In perioada 2 – 6 mai 2017, Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), Operator al Programului RO10 "Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale" (CORAI), finantat prin Granturile SEE 2009-2014 si implementat in parteneriat cu Consiliul Europei (CoE), a organizat o vizita de studiu in Oslo, Norvegia, adresata beneficiarilor de granturi in cadrul Programului RO10 - CORAI. 

Vizita de studii a fost finantata prin intermediul Fondului pentru Relatii Bilaterale de la nivelul Programului si a avut ca scop facilitarea schimbului de experienta si bune practici in ceea ce priveste furnizarea de servicii de suport persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile. In acest sens, pe parcursul vizitei participantii din Romania au avut intalniri cu reprezentanti ai Fontenehuset, The Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs (Bufdir), The Municipality of Oslo, The Church City Mission - Children Protection centre, The SALO Project - "We create a safe Oslo together" – youth at risk si BIBLO Tøyen, entitati publice si organizatii neguvernamentale din Oslo, cu experienta relevanta in furnizarea de servicii adresate grupurilor vulnerabile, in promovarea incluziunii sociale si combaterea discriminarii.