Ştiri Ştiri

Extending the deadline for enrollment in study visits: Sharing experiences in Romania for future bilateral cooperation

The Romanian Social Development Fund (RSDF) is organizing two study visits in Romania for...

Apel deschis pentru participare: Schimb de experiență în România pentru viitoare colaborări bilaterale

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) organizează două vizite de studiu în România...

Anunt din 20 octombrie 2017 privind angajarea unui OFITER DE PROIECTE, COD COR 242104, ocupatie asimilata Responsabil de proces

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) intentioneaza sa contracteze, prin selectie, pe...

Apelul Local Apelul Local

Înapoi

Prezentare Apelul Local

"LOCAL" este o schema de granturi mici (40.000 - 200.000 euro) si se adreseaza copiilor si tinerilor aflati în situatii de risc care traiesc în comunitati din zone rurale sau urbane, de dimensiuni medii si mici (unitati administrative cu cel mult 15.000 de locuitori), cu populatie de romi numeric relevanta ce se confrunta cu probleme economice si sociale.

Obiectivul apelului este de a finanta masuri integrate, concentrate la nivel local/comunitar, care sa conduca la îmbunatatirea accesului copiilor si tinerilor aflati în situatii de risc la educatia formala si non-formala.

Suma totala alocata pentru acest apel este de 5.176.471 Euro.

Rata grantului la nivelul proiectului este de 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului (din care 85% provine din fonduri EEA si 15% cofinantare de la bugetul de stat).

Termenul limita de depunere a propunerilor de proiecte este 7 martie 2014.

Pot propune proiecte spre finantare autoritati ale administratiei publice locale, in calitate de Promotori de Proiecte, in parteneriat cu grupuri de initiativa ale comunitatilor beneficiare si organizatii neguvernamentale. Mai multe informatii cu privire la eligibilitate si alte conditii de finantare aici.

Pentru a veni in sprijinul potentialilor solicitanti, vor fi organizate, începând din luna ianuarie 2014, sesiuni de informare la nivel regional.

Cei interesati pot adresa intrebari referitoare la acest apel, incepand cu data de 10.12.2013, prin e-mail, telefon sau fax, pana la data de 21 februarie 2014 (inclusiv):

E-mail: INFO@frds.ro; telefon: 021 315 34 40; 021 315 34 15; fax: 021 315 34 15.

28.02.2014. Atentionare! Potentialii Promotori de Proiecte care folosesc versiuni de Excel mai vechi de 2010, sunt rugati sa verifice daca textul este vizibil in intregime avand in vedere ca exista o limitare a softului in acest sens (desi se pot scrie 32.767 de caractere, numai 1.024 sunt vizibile). Ca urmare se recomanda utilizarea versiunilor 2010, 2013 pentru cei care au text de dimensiuni mai mari/celula. Verificati de asemenea ca varianta tiparita a formularului de cerere de finantare sa cuprinda textul in intregime, aferent fiecarei celule Excel.

 DOCUMENTATIA APELULUI LOCAL

Continutul Apelului de Proiecte

Ghidul solicitantului

Anexe la Ghidul solicitantului

Formular Cerere de finantare

ERATA Documente

Corrigendum nr. 1

Corrigendum nr. 2

Corrigendum nr. 3

Corrigendum nr. 4

Nota privind componenta Comitetului de Selectie​