Ştiri Ştiri

Extending the deadline for enrollment in study visits: Sharing experiences in Romania for future bilateral cooperation

The Romanian Social Development Fund (RSDF) is organizing two study visits in Romania for...

Apel deschis pentru participare: Schimb de experiență în România pentru viitoare colaborări bilaterale

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) organizează două vizite de studiu în România...

SINERGII pentru VIITOR - Copii in situatii de risc SINERGII pentru VIITOR - Copii in situatii de risc

Înapoi

Lista proiectelor aprobate pentru finantare in cadrul Apelului Sinergii pentru viitor - copii la risc

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) anunță ca, în cadrul Apelului Sinergii pentru viitor – copii in situatii risc, au fost aprobate condiționat pentru finanțare 17 proiecte. Consultați Lista Proiectelor aprobate pentru finanțare

Intrarea în efectivitate a aprobării și semnarea contractului de finanțare se vor realiza în măsura în  Promotorul de Proiect si partenerii acestuia vor îndeplini toate condițiile de finanțare potrivit instiintarii de aprobare conditionata, până la termenul dat. Neîndeplinirea condițiilor la termenul anuntat atrage, în mod automat, retragerea finanțării.

Lista proiectelor contractate si finanțate în cadrul Apelului Sinergii pentru viitor – copii in situatii de risc, va fi publicată pe pagina de web a Programului, www.granturi-corai.ro, la o dată ulterioară semnării contractelor.