Ştiri Ştiri

Conferinta Internationala “Breaking the circle of Roma exclusion” - amanata

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala anunta ca evenimentul international dedicat copiilor si...

Apel SINERGII pentru VIITOR - Tineri in situatii de risc Apel SINERGII pentru VIITOR - Tineri in situatii de risc

Înapoi

Lista proiectelor aprobate pentru finantare si Lista de rezerva in cadrul Apelului Sinergii pentru viitor - tineri la risc

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) anunță ca, în cadrul Apelului Sinergii pentru viitor – tineri in situatii de risc, au fost aprobate conditionat pentru finanțare 16 proiecte. Consultați Lista Proiectelor aprobate pentru finanțare

Intrarea în efectivitate a aprobării și semnarea contractului de finanțare se vor realiza în măsura în Promotorul de Proiect si partenerii acestuia vor îndeplini toate condițiile de finanțare potrivit instiintarii de aprobare conditionata, până la termenul dat. Neîndeplinirea condițiilor la termenul anuntat atrage, în mod automat, retragerea finanțării.

In limita fondurilor disponibilizate ca urmare a indeplinirii/ neindeplinirii conditiilor, se va trece la finanțarea proiectelor din Lista de rezerva aferenta Apelului Sinergii pentru viitor- tineri in situatii de risc, în ordinea ierarhiei stabilite în această listă. Proiectele din Lista de rezervă trebuie să îndeplinească, la rândul lor, o serie de condiții pentru a rămâne pe această listă, condiții care vor fi comunicate Promotorilor de Proiecte in urmatoarea perioada. Consultati Lista de rezerva

Lista finală a proiectelor finanțate în cadrul Apelului Sinergii pentru viitor – tineri in situatii de risc, va fi publicată pe pagina de web a Programului, www.granturi-corai.ro, la o dată ulterioară semnării contractelor.