Ştiri Ştiri

Extending the deadline for enrollment in study visits: Sharing experiences in Romania for future bilateral cooperation

The Romanian Social Development Fund (RSDF) is organizing two study visits in Romania for...

Apel deschis pentru participare: Schimb de experiență în România pentru viitoare colaborări bilaterale

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) organizează două vizite de studiu în România...

Apelul Local Apelul Local

Înapoi

Lista proiectelor aprobate pentru finanțare și Lista de rezervă în cadrul Apelului LOCAL

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) anunță ca, în cadrul Apelului LOCAL (schema de granturi mici), au fost aprobate pentru finanțare 37 de proiecte. Dintre acestea, 35 de proiecte sunt aprobate condiționat. Consultați Lista Proiectelor aprobate pentru finanțare

Pentru proiectele aprobate condiționat, intrarea în efectivitate a aprobării și semnarea contractului de finanțare se vor realiza în măsura în care acestea vor îndeplini toate condițiile de finanțare, până la un termen dat. Neîndeplinirea acestor condiții, în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării condițiilor respective, atrage, în mod automat, retragerea finanțării. În limita fondurilor disponibilizate astfel, se va trece la finanțarea proiectelor din Lista de rezerva aferenta Apelului LOCAL, în ordinea ierarhiei stabilite în această listă. Proiectele din Lista de rezervă trebuie să îndeplinească, la rândul lor, o serie de condiții pentru a rămâne pe această listă, condiții care vor fi comunicate Promotorilor de Proiecte. Consultati Lista de rezerva

Lista finală a proiectelor finanțate în cadrul Apelului LOCAL, va fi publicată pe pagina de web a Programului, www.granturi-corai.ro, la o dată ulterioară semnării contractului.