Ştiri Ştiri

Extending the deadline for enrollment in study visits: Sharing experiences in Romania for future bilateral cooperation

The Romanian Social Development Fund (RSDF) is organizing two study visits in Romania for...

Apel deschis pentru participare: Schimb de experiență în România pentru viitoare colaborări bilaterale

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) organizează două vizite de studiu în România...

Anunţuri Anunţuri

Înapoi

Anunt privind demararea procedurii de achizitie pentru atribuirea acordului cadru „Servicii de organizare de voiajuri externe cu servicii complete” pentru evenimentele externe planificate în cadrul Programului RO10–CORAI, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 –2014

Coduri CPV:

                    - 60420000-8 Servicii de transport aerian ocazional,

                    - 66512220-0 Servicii de asigurare medicală,

                    - 60100000-9 Servicii de transport rutier,

                    - 63511000-4 Organizarea de voiajuri cu servicii complete,

                    - 55110000-4 Servicii de cazare la hotel       

 

          Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), in calitate de autoritate contractanta, anunta demararea procedurii de achizitie pentru atribuirea acordului cadru „Servicii de organizare de voiajuri externe cu servicii complete" pentru evenimentele externe planificate în cadrul Programului RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale" – CORAI, finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European 2009-2014.  

          Procedura se desfasoara off-line, iar documentatia de atribuire este publicata in SEAP si poate fi consultata sau descarcata accesand invitatia de participare nr. 378659/31.08.2015.