Ştiri Ştiri

100 de proiecte, peste 50.000 de beneficiari

Bilantul Programului RO10 "Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si...

Specialisti, practicieni si activisti reuniti la Conferinta Internationala "Breaking the circle of Roma exclusion"

Conferinta Internationala "Breaking the circle of Roma exclusion" a reusit, gratie numelor...

Conferinta Internationala "Breaking the circle of Roma exclusion", un real cadru de dezbatere pe tematica incluziunii romilor

Conferinta Internationala "Breaking the Circle of Roma Exclusion" a fost un eveniment...

Anunţuri Anunţuri

Înapoi

Anunţ privind achiziţia de Servicii de organizare de evenimente programate în perioada mai - noiembrie 2015 în cadrul Programului RO10 - CORAI, finatat prin Granturile SEE 2009-2014

Fondul Român de Dezvoltare Socială (F.R.D.S.), în calitate de autoritate contractantă, anunţă organizarea procedurii de achiziţie directă de „Servicii de organizare de evenimente programate în perioada mai - noiembrie 2015" în cadrul Programului RO10 "Copii şi tineri aflati în situaţii de risc şi initiaţive locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale" -CORAI, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 - 2014.  

CODURI CPV:

-   79951000-5 Servicii de organizare de seminarii, 

-   55120000-7 Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel,

-   55100000-1 Servicii hoteliere.

Anunţul publicitar a fost publicat în SEAP, în secţiunea Publicitate - Anunţuri cu nr. 12078/25.03.2015.

Adresa la care se depune oferta, este str. Eugeniu Carada, nr. 1, etj. 3, Sector 3, Bucuresti, înainte de termenul limită de depunere 08.04.2015, ora 13:00.

DOCUMENTE

Clarificarea nr. 1

Clarificarea nr. 2

Caiet de sarcini

Formulare

Anunt

Contract