Ştiri Ştiri

Extending the deadline for enrollment in study visits: Sharing experiences in Romania for future bilateral cooperation

The Romanian Social Development Fund (RSDF) is organizing two study visits in Romania for...

Apel deschis pentru participare: Schimb de experiență în România pentru viitoare colaborări bilaterale

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) organizează două vizite de studiu în România...

Anunţuri Anunţuri

Înapoi

Anunţ privind achiziţia de „Servicii de elaborare, producţie şi tipărire de materiale informative, respectiv achiziţie şi personalizare materiale promoţionale” necesare Programului RO10 - CORAI, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014

        COD CPV: 39294100-0-Produse informative si de promovare

        Fondul Român de Dezvoltare Socială (F.R.D.S.), în calitate de autoritate contractantă, anunţă organizarea procedurii de achiziţie directă de „Servicii de elaborare, producţie şi tipărire de materiale informative, respectiv achiziţie şi personalizare materiale promoţionale" necesare Programului RO10 – CORAI „Copii şi tineri aflati în situaţii de risc şi initiaţive locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale", finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 - 2014.  

        Anunţul publicitar a fost publicat în SEAP, în secţiunea Publicitate - Anunţuri cu nr. 13337/27.04.2015.

Adresa la care se depune oferta, este str. Eugeniu Carada, nr. 1, etj. 3, Sector 3, Bucuresti, înainte de termenul limită de depunere 08.05.2015, ora 13:00.

Caietul de sarcini şi formularele necesare pentru depunerea ofertei se pot descarca aici.

Caiet de sarcini

Formulare

Contract

Clarificarea nr.1    

Clarificarea nr.2