Ştiri Ştiri

Extending the deadline for enrollment in study visits: Sharing experiences in Romania for future bilateral cooperation

The Romanian Social Development Fund (RSDF) is organizing two study visits in Romania for...

Apel deschis pentru participare: Schimb de experiență în România pentru viitoare colaborări bilaterale

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) organizează două vizite de studiu în România...

Anunţuri Anunţuri

Înapoi

Anunţ privind achiziţia de Servicii de auditare a situatiilor financiare ale FRDS pentru anul 2015 in cadrul Programului RO10 Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014

         COD CPV: 79212000-3 Servicii de auditare

          Fondul Român de Dezvoltare Socială (F.R.D.S.), în calitate de autoritate contractantă, anunţă organizarea procedurii de achiziţie directă de „Servicii de auditare a situatiilor financiare ale FRDS pentru anul 2015" in cadrul Programului RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale" – CORAI, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 - 2014.  

           Anunţul publicitar a fost publicat în SEAP, în secţiunea Publicitate - Anunţuri cu nr. 27555/28.01.2016.

Adresa la care se depune oferta, este str. Eugeniu Carada, nr. 1, etj. 3, Sector 3, Bucuresti, înainte de termenul limită de depunere 08.02.2016, ora 16:00.

Fişa de date, caietul de sarcini, clauzele contractuale şi formularele, necesare pentru depunerea ofertei se pot descarca de aici:

CAIET DE SARCINI

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

FORMULARE

CLARIFICAREA NR. 1

CLARIFICAREA NR. 2

CLARIFICAREA NR. 3

CLARIFICAREA NR. 4

CLARIFICAREA NR. 5

CONTRACT