Ştiri Ştiri

100 de proiecte, peste 50.000 de beneficiari

Bilantul Programului RO10 "Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si...

Specialisti, practicieni si activisti reuniti la Conferinta Internationala "Breaking the circle of Roma exclusion"

Conferinta Internationala "Breaking the circle of Roma exclusion" a reusit, gratie numelor...

Conferinta Internationala "Breaking the circle of Roma exclusion", un real cadru de dezbatere pe tematica incluziunii romilor

Conferinta Internationala "Breaking the Circle of Roma Exclusion" a fost un eveniment...

Anunţuri Anunţuri

Înapoi

Anunţ privind achiziţia de Servicii de auditare a situatiilor financiare ale FRDS pentru anul 2015 in cadrul Programului RO10 Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014

         COD CPV: 79212000-3 Servicii de auditare

          Fondul Român de Dezvoltare Socială (F.R.D.S.), în calitate de autoritate contractantă, anunţă organizarea procedurii de achiziţie directă de „Servicii de auditare a situatiilor financiare ale FRDS pentru anul 2015" in cadrul Programului RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale" – CORAI, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 - 2014.  

           Anunţul publicitar a fost publicat în SEAP, în secţiunea Publicitate - Anunţuri cu nr. 27555/28.01.2016.

Adresa la care se depune oferta, este str. Eugeniu Carada, nr. 1, etj. 3, Sector 3, Bucuresti, înainte de termenul limită de depunere 08.02.2016, ora 16:00.

Fişa de date, caietul de sarcini, clauzele contractuale şi formularele, necesare pentru depunerea ofertei se pot descarca de aici:

CAIET DE SARCINI

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

FORMULARE

CLARIFICAREA NR. 1

CLARIFICAREA NR. 2

CLARIFICAREA NR. 3

CLARIFICAREA NR. 4

CLARIFICAREA NR. 5

CONTRACT