Ştiri Ştiri

100 de proiecte, peste 50.000 de beneficiari

Bilantul Programului RO10 "Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si...

Specialisti, practicieni si activisti reuniti la Conferinta Internationala "Breaking the circle of Roma exclusion"

Conferinta Internationala "Breaking the circle of Roma exclusion" a reusit, gratie numelor...

Conferinta Internationala "Breaking the circle of Roma exclusion", un real cadru de dezbatere pe tematica incluziunii romilor

Conferinta Internationala "Breaking the Circle of Roma Exclusion" a fost un eveniment...

Anunţuri Anunţuri

Înapoi

Anunt din 15.07.2011 - Selectie specialist pentru evaluarea si monitorizarea proiectelor integrate

In perioada martie 2007 - februarie 2013 se deruleaza "Proiectul de Incluziune Sociala" (SIP), proiect finantat de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) si Guvernul Romaniei (potrivit Acordului de Imprumut nr. 4825 RO/4.07.2006, ratificat prin Legea 40/2007). Una dintre componentele SIP este Programul de Interventii Prioritare (PIP), destinat comunitatilor sarace de romi, program implementat de catre Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS).

In vederea implementarii activitatilor specifice de evaluare si monitorizare a proiectelor integrate, FRDS intentioneaza sa contracteze un consultant, specialist pentru evaluarea si monitorizarea proiectelor integrate, prin selectie pe baza calificarilor (preselectie de CV si recomandare, interviu pentru persoanele selectate si testarea abilitatilor de evaluator). Rolul acestuia va fi, in principal, acela de a evalua proiectele integrate depuse in cadrul rundelor de finantare organizate in cadrul PIP, de a realiza planuri de supervizare a proiectelor si de a contribui la adaptarea procedurilor specifice pentru proiectele integrate adresate comunitatilor de romi,etc.

Specialistul va fi contractat in regim de colaborare, pe baza unui contract de prestari servicii, ca persoana fizica autorizata (PFA) independenta. Candidatii trebuie sa aiba studii superioare cu licenta în domenii relevante, experinta relevanta în evaluarea si implementarea de proiecte in domeniul social, în special proiecte de dezvoltare comunitara, in elaborarea si implementarea masurilor adresate comunitatilor de romi. Constituie avantaje cunoasterea limbilor engleza si romani, experienta in programe cu finantare externa.

Persoanele de etnie roma sunt incurajate sa isi exprime interesul. Functionarii publici si persoanele aflate in conflict de interese nu sunt eligibili pentru aceasta pozitie. Persoanele care indeplinesc conditiile cerute sunt rugate sa trimita o scrisoare de intentie si un CV pe adresa: Str. Eugeniu Carada nr. 1, etaj 3, sector 3, Bucuresti sau pe adresa de e-mail: EMihalache@frds.ro, pana la data de 25 iulie 2011 (inclusiv). Informatii suplimentare pot fi obtinute la tel. 021/315.34.40 (persoana de contact: Elena Mihalache).

Numai persoanele selectate pentru interviu vor fi contactate.