Ştiri Ştiri

Extending the deadline for enrollment in study visits: Sharing experiences in Romania for future bilateral cooperation

The Romanian Social Development Fund (RSDF) is organizing two study visits in Romania for...

Apel deschis pentru participare: Schimb de experiență în România pentru viitoare colaborări bilaterale

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) organizează două vizite de studiu în România...

Anunt din 20 octombrie 2017 privind angajarea unui OFITER DE PROIECTE, COD COR 242104, ocupatie asimilata Responsabil de proces

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) intentioneaza sa contracteze, prin selectie, pe...

Anunţuri Anunţuri

Înapoi

Anunt privind achizitia de servicii de realizare, gazduire si mentenanta site web (06/03/2014)

Pentru asigurarea informarii privind Programul RO10 -Copii si tineri în situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale (CORAI), finantat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014, FRDS urmeaza sa atribuie un contract de achizitie publica de servicii de realizare, gazduire si mentenanta site web, pe o durata determinata egala cu durata de implementare a Programului RO10.

Pentru realizarea site-ul web dedicat programului RO10 se va desfasura o procedura de achizite în urma careia sa se contracteze serviciile necesare pentru:

 -  realizare site incluzând proiectare, dezvoltare si încarcare initiala site cu informatii/date;

 -  gazduire site pe întreaga perioada a derularii Programului RO10;

 -  mentenanta site pe întreaga perioada a derularii Programului RO10.

Termen limita primire oferte: 21/03/2014

Documentele asociate procedurii de achizitie:

Documentatia de Atribuire

Caiet de Sarcini

Contract

Formulare