Ştiri Ştiri

Extending the deadline for enrollment in study visits: Sharing experiences in Romania for future bilateral cooperation

The Romanian Social Development Fund (RSDF) is organizing two study visits in Romania for...

Apel deschis pentru participare: Schimb de experiență în România pentru viitoare colaborări bilaterale

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) organizează două vizite de studiu în România...

Anunt din 20 octombrie 2017 privind angajarea unui OFITER DE PROIECTE, COD COR 242104, ocupatie asimilata Responsabil de proces

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) intentioneaza sa contracteze, prin selectie, pe...

Anunţuri Anunţuri

Înapoi

Anunt privind achizitia de servicii de agentii de turism si servicii conexe externe aferente Programului RO10 - "Copii si tineri în situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale" (18.03.2014)

Pentru asigurarea serviciilor de agentii de turism si servicii conexe externe aferente Programului RO10, Fondul Român de Dezvoltare Sociala (FRDS), în calitate de autoritate contractanta, urmeaza sa selecteze un furnizor de servicii de turism si servicii conexe externe (transport în Europa, cazare si servicii de transport la destinatie asociate)cu care sa încheie, prin achizitie directa, un contract de servicii pe durata de 12 luni.

Serviciile care urmeaza a fi prestate sunt cuprinse în Anexa 2B a OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, categoria 20 Servicii de transport anexe si auxiliare, cod CPV 63510000-7 Servicii de agentii de turism si servicii conexe.
 
Adresa la care se depune oferta, este str. Eugeniu Carada, nr. 1, etj. 3, Sector 3, Bucuresti, înainte de de termenul limita de depunere 25.03.2014, ora 12.00