Ştiri Ştiri

100 de proiecte, peste 50.000 de beneficiari

Bilantul Programului RO10 "Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si...

Specialisti, practicieni si activisti reuniti la Conferinta Internationala "Breaking the circle of Roma exclusion"

Conferinta Internationala "Breaking the circle of Roma exclusion" a reusit, gratie numelor...

Conferinta Internationala "Breaking the circle of Roma exclusion", un real cadru de dezbatere pe tematica incluziunii romilor

Conferinta Internationala "Breaking the Circle of Roma Exclusion" a fost un eveniment...

Anunţuri Anunţuri

Înapoi

Anunt privind achizitia de servicii din domeniul securitatii si sanatatii în munca (06/03/2014)

Pentru asigurarea serviciilor din domeniul securitatii si sanatatii în munca în conformitate cu prevederile legale aplicabile, Fondul Român de Dezvoltare Sociala (FRDS) în calitate de autoritate contractanta, urmeaza sa selecteze un furnizor de servicii de consultanta în domeniul securitatii si sanatatii în munca, cu care sa încheie prin achizitie directa, un contract de servicii pe durata de 36 luni.

Serviciile care urmeaza a fi prestate sunt cuprinse în Anexa 2A a OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, categoria 11 - Servicii de consultanta în management cu exceptia serviciilor de conciliere si arbitraj, si servicii conexe, cod CPV  79417000 - 0  Servicii de consultanta în domeniul securitatii (Rev.2).           

Termen limita primire oferte: 21/03/2014

Documentele asociate procedurii de achizitie:

Documentatia de Atribuire

Caiet de Sarcini

Formulare

Clarificare nr. 1

Clarificare nr. 2