Ştiri Ştiri

100 de proiecte, peste 50.000 de beneficiari

Bilantul Programului RO10 "Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si...

Specialisti, practicieni si activisti reuniti la Conferinta Internationala "Breaking the circle of Roma exclusion"

Conferinta Internationala "Breaking the circle of Roma exclusion" a reusit, gratie numelor...

Conferinta Internationala "Breaking the circle of Roma exclusion", un real cadru de dezbatere pe tematica incluziunii romilor

Conferinta Internationala "Breaking the Circle of Roma Exclusion" a fost un eveniment...

Anunţuri Anunţuri

Înapoi

Anunt privind achizitia de servicii bancare (03/10/2013)

Pentru efectuarea operatiunilor financiar - bancare aferente Programului RO 10 - Copii si tineri în situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale care urmeaza a se implementa, va informam ca, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privindatribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, respectiv aO.U.G. nr. 23/2013 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014 si Mecanismului Financiar Norvegian 2009 - 2014, FRDS în calitate de autoritatecontractanta, a publicat în SEAP invitatia de participare cu nr. 354348/01.10.2013, în scopul atribuirii unui contract de servicii bancare, cod CPV 66110000-4.