Ştiri Ştiri

Conferinta Internationala “Breaking the circle of Roma exclusion” - amanata

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala anunta ca evenimentul international dedicat copiilor si...

Anunţuri Anunţuri

Înapoi

Anunt privind achizitia de servicii bancare (03/10/2013)

Pentru efectuarea operatiunilor financiar - bancare aferente Programului RO 10 - Copii si tineri în situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale care urmeaza a se implementa, va informam ca, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privindatribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, respectiv aO.U.G. nr. 23/2013 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014 si Mecanismului Financiar Norvegian 2009 - 2014, FRDS în calitate de autoritatecontractanta, a publicat în SEAP invitatia de participare cu nr. 354348/01.10.2013, în scopul atribuirii unui contract de servicii bancare, cod CPV 66110000-4.