Ştiri Ştiri

Extending the deadline for enrollment in study visits: Sharing experiences in Romania for future bilateral cooperation

The Romanian Social Development Fund (RSDF) is organizing two study visits in Romania for...

Apel deschis pentru participare: Schimb de experiență în România pentru viitoare colaborări bilaterale

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) organizează două vizite de studiu în România...

Anunt din 20 octombrie 2017 privind angajarea unui OFITER DE PROIECTE, COD COR 242104, ocupatie asimilata Responsabil de proces

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS) intentioneaza sa contracteze, prin selectie, pe...

Anunţuri Anunţuri

Înapoi

Anunt privind achizitia de servicii bancare (03/10/2013)

Pentru efectuarea operatiunilor financiar - bancare aferente Programului RO 10 - Copii si tineri în situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale care urmeaza a se implementa, va informam ca, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privindatribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, respectiv aO.U.G. nr. 23/2013 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014 si Mecanismului Financiar Norvegian 2009 - 2014, FRDS în calitate de autoritatecontractanta, a publicat în SEAP invitatia de participare cu nr. 354348/01.10.2013, în scopul atribuirii unui contract de servicii bancare, cod CPV 66110000-4.