Ştiri Ştiri

Conferinta Internationala “Breaking the circle of Roma exclusion” - amanata

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala anunta ca evenimentul international dedicat copiilor si...

Anunţuri Anunţuri

Înapoi

Anunt privind achizitia unui un furnizor de servicii de evaluare proiecte, cod CPV: 79419000-4 - Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2).

Pentru asigurarea  serviciilor de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor organizate în cadrul Programul RO10 - Copii si tineri în situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale" finantat prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European 2009 - 2014, FRDS în calitate de autoritate contractanta, urmeaza sa selecteze un furnizor de servicii de evaluare proiecte, cod CPV: 79419000-4 - Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2).

Procedura de atribuire a contractului se deruleaza conform OUG 34/2006.

Procedura de atribuire urmareste contractarea serviciilor de evaluare independenta constând în:

-         evaluare de birou;

-         verificare de teren;

-         evaluare tehnica (pentru proiectele cu componente complexe sociale sau cu componente importante de infrastructura).

Elementele esentiale ale procedurii:

Numarul invitatiei de participare publicata in SEAP: 358489/21.03.2014.

Valoare estimata: 75,081 EUR.

Tipul procedurii:Cerere de oferta.

Data limita de depunere a ofertelor: 11.04.2014, ora 12:00.

Data si ora deschiderii ofertelor: 11.04.2014, ora 14:00.

Documentatia de atribuire si caietul de sarcini se pot consulta si descarca de pe site-ul www.e-licitatie.ro, Sectiunea Cereri de oferte - Invitatie de participare.