Ştiri Ştiri

100 de proiecte, peste 50.000 de beneficiari

Bilantul Programului RO10 "Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si...

Specialisti, practicieni si activisti reuniti la Conferinta Internationala "Breaking the circle of Roma exclusion"

Conferinta Internationala "Breaking the circle of Roma exclusion" a reusit, gratie numelor...

Conferinta Internationala "Breaking the circle of Roma exclusion", un real cadru de dezbatere pe tematica incluziunii romilor

Conferinta Internationala "Breaking the Circle of Roma Exclusion" a fost un eveniment...

Anunţuri Anunţuri

Înapoi

Anunt privind achizitia unui un furnizor de servicii de evaluare proiecte, cod CPV: 79419000-4 - Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2).

Pentru asigurarea  serviciilor de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor organizate în cadrul Programul RO10 - Copii si tineri în situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale" finantat prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European 2009 - 2014, FRDS în calitate de autoritate contractanta, urmeaza sa selecteze un furnizor de servicii de evaluare proiecte, cod CPV: 79419000-4 - Servicii de consultanta in domeniul evaluarii (Rev.2).

Procedura de atribuire a contractului se deruleaza conform OUG 34/2006.

Procedura de atribuire urmareste contractarea serviciilor de evaluare independenta constând în:

-         evaluare de birou;

-         verificare de teren;

-         evaluare tehnica (pentru proiectele cu componente complexe sociale sau cu componente importante de infrastructura).

Elementele esentiale ale procedurii:

Numarul invitatiei de participare publicata in SEAP: 358489/21.03.2014.

Valoare estimata: 75,081 EUR.

Tipul procedurii:Cerere de oferta.

Data limita de depunere a ofertelor: 11.04.2014, ora 12:00.

Data si ora deschiderii ofertelor: 11.04.2014, ora 14:00.

Documentatia de atribuire si caietul de sarcini se pot consulta si descarca de pe site-ul www.e-licitatie.ro, Sectiunea Cereri de oferte - Invitatie de participare.