Ştiri Ştiri

Extending the deadline for enrollment in study visits: Sharing experiences in Romania for future bilateral cooperation

The Romanian Social Development Fund (RSDF) is organizing two study visits in Romania for...

Apel deschis pentru participare: Schimb de experiență în România pentru viitoare colaborări bilaterale

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) organizează două vizite de studiu în România...

Anunţuri Anunţuri

Înapoi

Anunt din 10.04.2012

 Anunt achizitie servicii de consultanta pentru elaborarea cererii de finantare pe care Asociatia "Familia 2004" din Blaj, judetul Alba urmeaza sa o depuna spre finantare în cadrul urmatoarei runde de finantare ce va fi lansata în cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Domeniul Major de Interventie 2.2 - Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii. Proiectul care urmeaza a fi finantat prin POSDRU are în vedere dezvoltarea unei retele comunitare de monitorizare si suport pentru integrarea scolara a unor copii si tineri care au abandonat scoala sau care sunt în situatie de risc de abandon scolar, copii si tineri proveniti din mai multe zone ale municipiului Blaj si din unele localitati rurale limitrofe Blajului. 

Pentru elaborarea studiului, FRDS va selecta prin metoda "Selectie la pretul cel mai mic", în conformitate cu procedurile  BIRD, un consultant cu care va încheia un contract de servicii de consultanta.

UPDATE: TERMENUL DE TRANSMITERE A SCRISORII DE INTENTIE INSOTITA DE DOCUMENTELE ASOCIATE SE PRELUNGESTE PANA LA 02/05/2012, ORA 15:00.