Ştiri Ştiri

Extending the deadline for enrollment in study visits: Sharing experiences in Romania for future bilateral cooperation

The Romanian Social Development Fund (RSDF) is organizing two study visits in Romania for...

Apel deschis pentru participare: Schimb de experiență în România pentru viitoare colaborări bilaterale

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) organizează două vizite de studiu în România...

Înapoi

25-29 aprilie 2016 - vizita de studii in Oslo, Norvegia, adresata beneficiarilor de granturi in cadrul Programului RO10-CORAI

In perioada 25 – 29 aprilie 2017, Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS), Operator al Programului RO10 "Copii si tineri aflati in situatii de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale" (CORAI), finantat prin Granturile SEE 2009-2014 si implementat in parteneriat cu Consiliul Europei (CoE), a organizat o vizita de studii in Oslo, Norvegia, adresata beneficiarilor de granturi in cadrul Programului RO10-CORAI.

Vizita de studii a fost finantata prin intermediul Fondului pentru Relatii Bilaterale de la nivelul Programului si a avut ca scop facilitarea schimbului de experienta si bune practici in ceea ce priveste protectia drepturilor copiilor. In acest sens, pe parcursul vizitei participantii din Romania au avut intalniri cu reprezentantii REFORM – Resource Centre for Men,  Norwegian Association of Local/Regional Authorities, Department of Health and Care, Norwegian Women's Public Health Association, The Childrens House Oslo si Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs (Bufdir)entitati publice si/sau organizatii neguvernamentale din Oslo, cu experienta relevanta in ceea ce priveste protectia drepturilor copiilor.